Om snorkning og søvnapné

Hvorfor snorker man?

Snorking og pustestopp under søvn (obstruktiv søvnapnésyndrom) forårsakes av en reduksjon av muskelspenningen i tunge og andre muskler i halsområdet under søvn og, som igjen blokkerer de øvre luftveiene. Snorkelyden oppstår når luften forsøker å trenge forbi det blokkerte området.  Søvnapné karakteriseres av pustestopp, som varer fra noen sekunder til over et minutt, og forårsaker oksygenmangel i kroppen. Snorking og søvnapné kan forekomme samtidig eller hver for seg og bidrar til dårlig søvn, som oftest er mest uttalt ved søvnapné.

Symptom ved snorking og søvnapné

Snorking og søvnapné kan forårsake mange typer besvær. Søvnapné kan forekomme uten uttalte symptomer, men vanlige symptom ved søvn (foruten pustestopp og høy snorking) er kvelningsfornemmelse, livlige kroppsbevegelser, oppvåkninger, hyppige toalettbesøk, svetting og problem med sure oppstøt fra magen. Vanlige symptom på dagtid er ekstrem trøtthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, munntørrhet og ømhet i svelget.

Dessuten inngår ofte en trøtt og irritert partner som ikke bare forstyrres av den høye lyden, men også er urolig for at den som snorker ikke skal våkne opp etter sine pustestopp. Et flertall studier har vist at livskvalitet er nedsatt både hos den som snorker/ har søvnapné og hos dens partner.

Snorking og søvnapné kan med tiden forårsake  alvorlige sykdomstilstander

Studier har vist at både snorkere og personer med pustestopp har en økt risikp for flere andre sykdommer. Dette er spesielt tydelig ved søvnapné der det er vanlig med tilleggslidelser – slike som:

  • Hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og hjerneslag
  • Overvekt
  • Diabetes type 2 (Kan sammen med de nevnte tilstandene utvikle et metabolsk syndrom)
  • Astma
  • Mageproblem, f.eks sure oppstøt
  • Økt hyppighet av vannlating om natten (nocturia)

Kontakt oss!