Hva sier vitenskapen?

Den overveiende majoriteten av pasienter med snorking/søvnapné får en svært god effekt av behandling med skinne. I de tilfellene der skinnen ikke gir ønsket resultat er det viktig å foreta justeringer av skinnen, eller bytte til en annen type skinne. Vitenskapelige studier har vist at majoriteten av pasienter med snorking/OSAS får en svært god effekt av behandling med skinne. Dette er en vurdering som stiller høye krav til tannlegens kompetanse og erfaring. Tannlegen bør ha videreutdanning i søvnmedisin samt ha et nært samarbeid med kompetente medisinske enheter, helst med legespesialister i øre-nese-hals og/eller lungemedisin.

Les artikel i Den norske tannlegeforenings Tidende av Professor Anders Johansson

Les vår artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening

Kontakt oss!